Articles i Llibres

external image bot_tornar.png

En el següent document podem trobar una relació de publicacions, sobre la Geometria a les nostres aules,
i una breu síntesi o punts claus que descriuen el seu contingut de cada una d'elles.

Artícles i Llibres


external image Libros.jpg