external image bot_tornar.png

Recerca i anàlisi de bones pràctiques realitzades per escoles o descrites en articles o llibres
PRÀCTICA INTERDISCIPLINAR (ART I GEOMETRIA)
....................................................................................................................................................................................................................................................

DOCUMENT 1

external image geometria11.jpg

Orientacions didàcticas

Documentació per al taller

Per què és una bona pràctica? Pensem que es tracta d'una pràctica educativa molt bona perquè introdueix una nova manera de veure la geometria a l'escola aprofinant la riquesa i la complexitat que proporciona l'art.

.

.

.

.

.

PRÀCTICA D'AULA

....................................................................................................................................................................................................................................................

DOCUMENT 2

Emmiralla't amb la geometria

De què tracta? A partir del treball amb miralls es pretén entrar en el món de la simetria, la descoberta de polígons i la introducció al món del volum.

Per què és una bona pràctica? Des del nostre punt de vista, pensem que es tracta d'una bona pràctica educativa perquè pretén arribar a l'abstracció i a què els alumnes comprenguin diferents aspectes geomètrics, a través de diferents mètodes: vivencials, manipulatius, etc.

DOCUMENT 3

El creator, un material que engresca

De què tracta? A partir del treball amb el Creator, un material lúdic i matemàtic, es pretén que els infants, de totes les etapes de primària, pugin interpretar les imatges gràfiques observables en la vida quotidiana.

Per què és una bona pràctica? Pensem que es tracta d'una pràctica molt enriquidora i inclusiva perquè a través d'aquest material cada infants (segons els seus ritmes i necessitats) pot dur a terme més o menys activitats i a part, treballa aspectes de l'entorn més pròxim als alumnes.


DOCUMENT 4


La geometria i tu


De què tracta? A partir del treball geomètric es pretén relacionar-ho amb el propi cos, per tal de trobar significativitat a aquests continguts matemàtics.


Per què és una bona pràctica? Pensem que es tracta d'una pràctica molt postivia per tal de què l'alumnat s'adoni de la importància que té la geometria en l'entorn i més concretament en el seu propi cos.

VÍDEOS ......................................................................................................................................................................................................................................................

VÍDEO 1

Nom del vídeo: Activitats de geometria manipulativa (ZER Les Salines d'Agullana)

De què tracta? En aquest vídeo es veu com els nens de cicle mitjà i superior de la ZER d'Agullana treballen la geometria d'una manera divertida. Al taller de ceràmica construeixen cossos geomètrics. A la pista esportiva treballen les regions i les àrees. Amb llanternes obtenen les ombres dels cossos geomètrics.

Per què és una bona pràctica? Des del nostre punt de vista, pensem que es tracta d’una pràctica molt interessant, perquè utilitza els recursos escolars de què disposa el centre: taller de ceràmica i instal·lacions esportives per poder entendre de manera més propera uns continguts matemàtics en ocasions complexes.

Direcció web: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16529&p_ex=geometria

Edu3.cat

VÍDEO 2

Nom del vídeo: Enrajolem?

De què tracta? Aquest vídeo del Ceip Rocafonda tracta sobre el procés de disseny i producció de rajoles fent diferents composicions geomètriques mitjançant el plegat del paper. Es tracta d’un projecte transdisciplinar entre l’àrea d’Educació Visual i Plàstica i Matemàtiques

Per què és una bona pràctica? Creiem que es tracta d’una bona manera de treballar la geometria, perquè de forma explícita s’interacciona l’assignatura de Plàstica amb les Matemàtiques i això pot ser molt positiu i enriquidor per l’alumnat, ja que així contemplen la geometria com quelcom proper al nostre quotidià.

Direcció web: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29321&p_ex=geometria

Edu3.cat

VÍDEO 3

Nom del vídeo: La geometria a l’educació infantil

De què tracta? Aquest vídeo tot i que es presenta per educació infantil, pensem que pot ser una bona pràctica per realitzar al cicle inicial de primària. El vídeo mostra activitats didàctiques entorn de la sistematització de l’aprenentatge de la geometria mitjançant els procediments següents: observació, experimentació, manipulació, classificació, construcció i representació de figures geomètriques.

Per què és una bona pràctica? El fet d’incloure en el treball de la geometria els procediments explicitats anteriorment, pensem que millora el procés d’ensenyament – aprenentatge de l’infant, perquè és a través de la pràctica que els alumnes aprenen sobre qualsevol concepte matemàtic, ja que ells se senten subjectes actius d’aquesta tasca que és l’educació matemàtica.

Direcció web: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18131&p_ex=geometria%20&p_niv=2215

Edu3.cat

VÍDEO 4

Nom del vídeo: Geometria, Google Earth i Notebook

De què tracta? En aquest vídeo es pot veure com infants de 5è de Primària a través de la PDI i del programa Google Earth fan un viatge als Estats Units per poder treballar les figures geomètriques que té l'Estàtua de la Llibertat.

Per què és una bona pràctica? En aquesta pràctica hi ha un vincle d’unió molt gran entre les matemàtiques i les noves tecnologies que ens permeten treure un profit molt gran al treball de la geometria. Des del nostre punt de vista, és a través de la pràctica en entorns reals que els alumnes entenen els conceptes matemàtics sobre la geometria.

Direcció web: http://www.aulasconsoftware.org/video/geometria-google-earth-i


Encuentra más vídeos como este en Aulas con Software