FONTS DE DOCUMENTACIÓ

external image bot_tornar.pngBIBLIOGRAFIA

  • DECRET 142/2007, de 26 de Juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. DOGC núm. 4915 – 29/06/2007
Operatiu enllaç: <http://www.gencat.net/eadop/imatges/4915/07176074.pd>

  • NCTM (2000). Principios y Estándares para la Educación Matemática. Granada: Sociedad andaluza de profesores de matemáticas Thales.

  • VVAA. ¿Porquè Geometría? ISBN: 8477384452 ISBN-13: 97884773844

  • FERNANDEZ, A. & EDO, M. (2006) Quant fa aquest camp? La necessitat de compartir una escala. Guix, 329, 32-40.WEBGRAFIA

a. DIARIO DE NAVARRA. Premio nacional GeoGebra para el colegio de Larraintzar. [En línia]. Navarra 2010
<http://diarioescolar.diariodenavarra.es/Actualidad.php?entrada_id=212>.
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat de programes informàtics) Pràctica amb Geogebra a E. Infantil.
b. GRUP PERÍMETRE. Emmiralla’t amb la geometria. [En línia]. Girona 2010
<http://www.xtec.cat/entitats/perimetre/3jornades/miralls.htm>.
[Consulta: octubre – novembre 2010]

(Apartat bones pràctiques). Conté una bona pràctica per treballar la simetria, els polígons i els volums.
c. EDU3.CAT. Activitats de geometria manipulativa (ZER Les Salines d’Agullana). [En línia]. 1998
<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16529&p_ex=geometria> (VÍDEO)
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat bones pràctiques). La geometria manipulativa.
d. EDU3.CAT. Enrajolem? (CEIP Rocafonda). [En línia]. 2008
<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29321&p_ex=geometria> (VÍDEO)
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat bones practiques). Treball de diferents figures geomètriques a partir de una activitat d’Educació Visual i Plàstica.
e. EDU3.CAT. La geometria a l’educació infantil (Generalitat de Catalunya). [En línia]. Barcelona 1995
<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18131&p_ex=geometria%20&p_niv=2215> (VÍDEO)
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat bones pràctiques). Aprenentatge de la geometria mitjançant procediments visuals i experimentals.
f. EDU3.CAT. La geometria a la plaça dels Països Catalans (Generalitat de Catalunya). [En línia]. Barcelona 1986
<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18166&p_ex=geometria> (VÍDEO)
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat com treballar la geometria en el nostre entorn?). A través d’un entorn proper (la Plaça Catalunya) pretén treballar les figures geomètriques.
g. AULAS CON SOFTWARE. Geometria, Google Earth i Notebook (Gomez. J). [En línia]. 2009
<http://www.aulasconsoftware.org/video/geometria-google-earth-i> (VÍDEO)
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat bones pràctiques). Treball de geometria a través de les noves tecnologies.
h. GARCÍA. C, SORIA. O. EI Creator: un material que engresca. [En línia]. Valencia 2009
<http://www.ua.es/personal/SEMCV/Actas/IIIJornadas/pdf/Part49.PDF>
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat bones pràctiques). Treball de la geometria a partir del Creator.

i. BADILLO. E, EDO. M. Taller de arte y geometría en el ciclo superior de primaria I: Ángulos. [En línia]. Barcelona 2004
<http://webs2002.uab.es/medob/textos%20per%20web/28_TallerarteygeometriaCS_guia.PDF>
[Consulta: octubre – novembre 2010]

(Apartat bones pràctiques). Col·lecció per treballar l’art i la geometria a Cicle Superior.
j. CRP ANOIA Materials i activitats, Matemàtiques: geometria. [En línia]. Igualada. 2009
<http://xtec.net/crp-anoia/activitats/matematiques/geometria/materialsgeometria/materialsgeometria.htm>
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat Materials pel treball geomètric)
k. GEOGEBRA [En línia]. 2006
<http://www.geogebra.org/cms/>
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat de programes informàtics) Pàgina principal de Geogebra.
l. BAGAZGOITIA. A. Geometría con Cabrí. País Vasco: Revista SIGMA (n.22), 2003
<http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6_sigma/es_sigma/adjuntos/sigma_22/7_Geometria_Cabri.pdf>
[Consulta: octubre – novembre 2010]

(Apartat de programes informàtics) Informació sobre Cabri.
m. EDUCARED Software educativo. [En línia]. Madird: Fundación Telefonica, 2009
<http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/_software_educativo/curriculardetalle.jsp?idArticulo=767293894&idapr=12_61_esp_1__>
[Consulta: octubre – novembre 2010]
(Apartat de programes informàtics) Informació sobre CaR.
n. GEOMETRIADINAMICA. Procesadores geometricos: Kig. [En línia]. 2005
<http://www.geometriadinamica.cl/2005/09/kig/>
[Consulta: octubre – novembre 2010]

(Apartat de programes informàtics) Informació sobre Kig.
O. ARRANZ SAN JOSÉ, JOSÉ. Iniciación a la geometría espacial con Cabri 3D. [editat per l'IES Europa de Ponferrada (León) .Document PDF descarregat]
< http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabri3d/tallercabri3d.pdf >
[Consulta desembre 2010]
(Apartat de programes informàtics) Tutorial de Cabri 3D

p. VVAA. Manual de Cabri 3D. V2. Carilog S.A.S. (2007)< www.cabri.com >
[Consulta : octubre-novembre 2010]

(Apartat de programes informàtics) Manual oficial de Cabri 3D. Descàrrega de la versió d'avaluació del programa.


q. M.E.C. Observatorio tecnológico. Escuela Web 2.0
< http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/922-realidad-aumentada >
[Consulta: novembre 2010]

(Fase B del treball: disseny de l'activitat didàctica). Descàrrega del software i plantilles de realitat autmentada dels llocs web de General Electric i de Futuroscop


r. DESARROLLO MULTIMEDIA.ES. Manual en español de Google SketchUp.
< http://www.desarrollomultimedia.es/programas/sketchup.html>
[Consulta desembre 2010]

(Apartat de programes informàtics). Tutorial del programa Google SketchUp.