La geometria en el nostre entornexternal image bot_tornar.png


1ª ACTIVITAT

VÍDEO 1
Nom del vídeo: La geometria a la plaça dels Països Catalans De què tracta? Aquest vídeo pretén treballar els diversos elements geomètrics que es poden reconèixer en un espai quotidià, com és la Plaça Catalunya de Barcelona. A través d’un viatge aeri i a partir d’imatges generades per ordinador que reforcen conceptualment aquests elements i aprofundeixen en la idea de la matematització de la realitat.
Edu3.cat2ª ACTIVITAT


VÍDEO 2
Nom del vídeo: Taller de Geometria
De què tracta? Després d’una introducció teòrica sobre el teorema de Tales, els alumnes de segon curs d’ESO, apliquen la semblança de triangles per a mesurar les distàncies inaccessibles que es troben en el seu pati de l'institut.

Síntesi: Realitzant aquesta activitat els alumnes han hagut de conèixer el teorema de Tales. Així, doncs, durant el plantejament per a la resolució de l’activitat segurament que els alumnes s’han preguntat en algun moment qüestions com: què és un teorema matemàtic? Per a què ens serveixen? Qui és aquests Tales? Quan els costats d’un triangle són proporcionals? Per tant, un objectiu com mesurar distàncies inaccessibles ens servirà no només per saber el nombre exacte de metres que hi ha d’un punt a un altre sinó que ens permetrà assimilar nous coneixements i generar noves inquietuds.
Jugarem amb les ombres, mesurarem,per tant, utilitzarem instruments de mesura, realitzarem anotacions,representem, farem ús de la calculadora, reconeixerem i posarem nom a les diferents distàncies, etc. i després comentem les experiències dels altres grups per a resoldre dubtes i continuar aprenent d’allò correcte i dels errors. Per totes aquestes maneres de fer considerem que estem apropant una bona pràctica de geometria en l’entorn.3ª ACTIVITAT


VÍDEO 3
Nom del vídeo: Geometría en blanco y negro
De què tracta?: Aquest vídeo ens presenta una sèrie de fotografies d’espais i objectes, propers a l’entorn de qualsevol nucli urbà, que poden utilitzar-se perfectament en el treball de geometria a les aules de primària.


4ª ACTIVITAT


VÍDEO 4
Nom del vídeo: Entorno y Geometría.
De què tracta?: En la mateixa línia que l’anterior vídeo, aquest també ens mostra imatges d’edificis i objectes del món real en els quals podem percebre figures geomètriques. Una novetat que presenta, en front de l’anterior material, són unes imatges sobre la creació d’unes ornamentacions amb pedres en un espai obert.
5ª ACTIVITAT


PROPOSTA D'UNA ACTIVITAT DE GEOMETRIA : **Hi ha prou espai per a tots?**

Els alumnes d’una escola de Barcelona han fet una sortida la darrera setmana per assistir a una activitat musical que reuneix moltes escoles al Palau Sant Jordi (aproximadament uns 3000 alumnes). Al llarg de tota el dia han estat molts nens en un espai reduït, i el mestre, pensa que arran de la visita pot sorgir una activitat que treballi la geometria de l’entorn.

Proposta dissenyada per Pilar Rosa, Marina Oliver, Víctor Pons, Eva Dalmases i Jordi Bermúdez)

6ª ACTIVITAT


PROPOSTA D'UNA ACTIVITAT DE GEOMETRIA : **Compares les formes treballades a classe amb les observades al Parc Güell**
Els alumnes de Cicle Superior d'una escola de Catalunya arran d'haver treballat uns continguts matemàtics sobre geomètria com són: el cercle i la circumferència, les superfícies planes i corbes, els polígons: triangle, rectangle, rombe i quadrat i els cossos geomètrics: piràmides, cons i cubs, realitzen una sortida al Parc Gúell de Barcelona per poder observar en el seu entorn més proper els temes estudiats en el sí de l'aula.

Proposta dissenyada per Pilar Rosa, Marina Oliver, Víctor Pons, Jordi Bermúdez i Eva Dalmases)7ª ACTIVITAT


PROPOSTA D'UNA ACTIVITAT DE GEOMETRIA : **Les rajoles del carrer**
Aquesta activitat va adreçada als alumnes de Cicle Superior arran d'haver treballat uns continguts matemàtics sobre geomètria com són: les figures geomètriques ( el cercle i la circumferència, el triangle, rectangle, rombe i quadrat, totes les superfícies planes). Amb aquest contingut après es tracta d'analitzar les rajoles que es troben al seu entorn proper ja sigui l'escola, el carrer o a casa per acabar dissenyant les seves pròpies rajoles tenint en compte els coneixements adquirits sobre les figures geomètriques i el concepte de simetria.

Proposta dissenyada per Pilar Rosa, Marina Oliver, Víctor Pons, Jordi Bermúdez i Eva Dalmases)