external image bot_tornar.pngMaterials per al treball geomètric
Empresa: Adrada, S.L ( todo el equipamiento para la educación des de 1988)
Què trobarem:

  • Geoplans
  • Cubs matemàtics de construcció
  • Tangrams
  • Geotires
  • Cossos geomètrics

Lloc de venda: www.adrada.es Material: http://www.adrada.es/primaria/mat2geometria.html


Altres materials per al treball geomètric


NOM
IMATGE
DESCRIPCIÓ
CREATOR O POLIDRÓN
external image polydron1.gif
Figures geomètriques planes (triangles equilàters, quadrats i pentàgons regulars) de quatre colors, encaixables per construir poliedres regulars o irregulars, fer mosaics, descomposicions...
MULTILINK O MULTICUBS
external image reducir.asp?no=img4545.jpg
Cubets de 2 cm de costats de 100 colors diferents, de plàstic molt resistent i que encaixen entre ells per qualsevol de les cares. Per fer activitats de selecció, classificació, numeració, mesures i construcció de volums.
PENTOMINO
external image PentominoSets.jpg
Trencaclosques format per 12 peces de forma diferent però totes elles de cinc unitats de superfície. Permet obtenir múltiples figures diferents i treballar la seva composició i descomposició, així com la proporcionalitat.
GEOPLÀ
external image 0020028.jpg
El geoplà és un material dissenyat per C. Gategno, que està format per una planxa quadrada, on hi ha una sèrie de claus o pivots, col·locats també en forma quadrada. Permet construir, mitjançant gomes elàstiques, preferentment de colors, diferents formes geomètriques.
TANGRAM XINÈS
external image crea-tangram-chino.jpg
El Tangram és un trencaclosques de 7 peces d’origen xinès, amb la particularitat característica que el nombre i la forma de les peces són invariables.
Aquestes peces s’obtenen en descompondre un quadrat en set parts. Amb la combinació de les 7 peces es poden construir moltes figures.
En el joc tradicional del Tangram, sempre s'han d'utilitzar les 7 peces, en una superfície plana, i no és permès de col·locar-les verticalment ni tampoc una sobre l'altra.
CONSTRUCCIÓ DE VOLUMS
external image consvolums.jpeg
Material per a l'estudi dels volums i dels cossos geomètrics. Es composa d'uns nusos d'unió de 3, 4 o 5 pues que funcionen com a vèrtex dels volums i d'unes barnilles buides (18, 9, 6 cm) que encaixen en els vèrtexs i serveixen d'arestes. Coneixement dels cossos geomètrics i desenvolupament de la capacitat de representació concreta d'objectes a l'espai.
ESTRUCTURO
external image estructuro.jpeg
32 cubs, amb cares oposades del mateix color:
a) esquerra - dreta: blau
b) davant - darrere: vermell
c) sobre - sota: groc
90 fitxes organitzades en quatre sèries: A, B, C i D, amb un ordre creixent de dificultat.
Desenvolupa la capacitat d'abstracció mitjançant una progressió metòdica d'activitats. Consisteix en reproduir en volum les imatges vistes en perspectiva impreses a les làmines.
JOC DE MIRALLS
external image mirall.jpeg
El material està format per làmines de colors que presenten diferents configuracions, realitzades mitjançant miralls i diversos materials:
  • Dibuixos figuratius (marieta, vaixell de vela, rave, arc de Sant Martí).
  • Fitxes grans de colors.
  • Bastonets.
  • Triangles i rombes (mosaic).
  • Fitxes abelles (per disposar damunt d’unes plantilles).
Per a cada material hi ha diverses làmines, una de les quals no es pot realitzar. Aquest material es completa amb dibuixos, imatges retallades o petits objectes tridimensionals.
Dos miralls s'ajunten per un dels seus costats i així poden formar angles de diferents obertures Un cartró suport serveix per a posar-hi els miralls en una ranura, fixant així un angle de 90 graus.
XINXETES
external image xinxetes.jpg
Aquest material permet el desenvolupament de la psicomotricitat fina a través de la manipulació en els nens més petits, així com un inici a la geometria i a l'anàlisi de l'espai.
De xinxetes en trobareu de rodones i de quadrades. Considerem que poden treballar fins a dos nens en un mateix tauler, segons l'activitat.
Aquest material no disposa d'activitats d'aprenentatge, però sí s'enumeren una sèrie d'activitats complementàries que el mestre/a desenvoluparà lliurement segons els alumnes i d'acord amb el seu nivell formatiu.
MÀGIC MOSAIC
external image magicmosaic.jpg
Consta d'un conjunt de peces trapezoïdals, totes de la mateixa forma però de quatre colors diferents: groc, vermell, verd i blau. El material es complementa amb una base hexagonal.
Considerem que poden treballar fins a dos nens, segons l'activitat a realitzar.
Aquest material no disposa d'activitats d'aprenentatge, però sí s'enumeren una sèrie d'activitats complementàries que el mestre/a desenvoluparà lliurement segons els alumnes i d'acord amb el seu nivell formatiu.
DÒMINO FIGURES-COSTATS
external image domino.jpg
Material per treballar el reconeixement dels elements de les figures poligonals i, més concretament, el número de costats. Consta de 25 fitxes i hi poden jugar de 2 a 4 alumnes.
Les regles de joc son les mateixes que amb el dòmino clàssic. Es pot variar el número de fitxes a agafar, entre 5 i 7, segons el número de jugadors. Amb aquest material s'hi pot jugar també individualment i convertir-se en autocorrectiu.