external image bot_tornar.png

Anàlisi dels objectius de l'estàndard "Geometria" dels diferents nivells que proposa el NCTM


DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA NCTM

STÀNDARS NTCM PER ETAPES

....................
Estàndar de geometria NCTM de PreK-2


Estàndar de geometria NCTM de l'etapa 3-5 CM


Estàndar de geometria NCTM de l'etapa 6-8 CS

principios.jpg