Programes informàtics per al treball de la Geometria


external image bot_tornar.png

Llistat de programes: característiques i funcionalitats

- Kig

- C.a.R

- Cabri
- Cinderella

- Google SketchUp
Geogebra
...........................................................................................................................................................................................................................................
Sense_títol.jpg

Tutorial realitzat per nosaltres:

 1. Definicions

 2. Funcionament

 3. Característiques

 4. Vessant pedagògica

 5. El projecte GaussCabri
............................................................................................................................................................................................................................................

Tutorial realitzat per nosaltres:


 1. Controls i característiques del programa
 2. Primeres construccions amb Cabri 3D
 3. Funció de moviment de les figures en 3D
 4. Desplegament de poliedresGoogle SketchUp
............................................................................................................................................................................................................................................


 1. Tutorial online del programa
 2. Vídeo Tutorial del programa
 3. Pàgina de descàrrega del software (llicència gratuïta)