external image bot_tornar.png

DUES PREGUNTES PER AL QÜESTIONARI:

  • Perquè creus que la Geometria és la "gran oblidada" a les aules d'Educació Primària? Què s'ha de canviar per a què no ho sigui?


  • Quin benefici podem obtenir de l'aplicació de les noves tecnologies en el tractament de la Geometria?